"CO-ACT"

«Co-Act» betyr samspill og er et prosjekt for korps og symfoniorkester i samspill med Quintus.

Quintus har latt vår gode kollega og meget dyktige trønderske komponist og arrangør Christian Aftret Eriksen få leke seg litt med låtene våre. Han har arrangert og tilrettelagt 8 av Quintus sine egne komposisjoner både for korps og symfoniorkester i samspill med Quintus. I tillegg så har også Christian komponert en helt egen overtyre  for korpset/orkesteret som hele konserten vil starte med. Først ute er versjonen for korps som vil bli innspilt sammen med Luftforsvarets Musikkorps senhøsten 2022 og befinne seg på digitale flater i løpet av våren 2023. 

Vi håper at mange korps og orkestre rundt om har lyst å spille vår musikk sammen med oss og at vi sammen kan lage en god musikkopplevelse for publikum. 

Les mer her

«Co-Act».png